: 02 509 1983
: info@globalimplement.co.th
: วันจันทร์ - วันเสาร์ : 08.00น. - 19.00น.

กิจกรรม


Colorlib Template

TouchEnTalk

แอพพลิเคชั่น โปรแกรมวิทยุอันไหนดี ?

TouchEnTalk program. PTT WalkiTalkie.

TouchEnTalk คืออะไร ? คือโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในรูปแบบของข้อความเสียง หรือที่คุ้นหูกันว่าเป็นแอพหรือโปรแกรมจำลองวิทยุสื่อสาร ลักษณะคล้ายๆ Walkie Talkie (วิทยุสื่อสาร) ใช้ในการสื่อสารในลักษณะ BroadCast  

เป็นการสื่อสารที่เน้นความเป็น Realtime มากที่สุด เหมาะใช้ในทุกอุตสาหกรรม เช่นในเชิงธุรกิจ การบริหารการจัดการที่ต้องมีการสื่อสารในกลุ่มเพื่อให้ได้รับข้อความแบบเดียวกันที่ไวที่สุด

ซึ่งขณะนี้ระบบเครือข่าย LTE เป็นที่นิยมและแพร่หลาย ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานได้กว้างกว่าแบบเดิม


Colorlib Template
Colorlib Template
Colorlib Template
 

Copyright © 2019 GLOBAL IMPLEMENT Co.,Ltd. All rights reserved | รับทำเว็บไซต์ โดย ORANGE